Three Women

2000, Equinox dance party and International Performance Art Symposium, Christchurch

">

Les imatges d'aquest treball són nascudes d'una foto. La imatge de la qual ha estat escena
en diferents espais i ha estat projectada i representada, a la vegada, en el mateix espai.