Synapse, Digging for Apples

2000 - Shed 11, Wellington Fringe Festival
2001 - Shop front, cnr Gloucester and Manchester (now Tulsi restaurant), Christchurch

">

Synapse, Digging for Apples està basada en Alicia al país de les meravelles. El públic
segueix a Alicia per conèixer diferents personatges en escenaris continuament canviants
construits amb miralls, projeccions de video i jocs de sombres.
Quatre pantalles grans i independents treballen amb les parets d'espais contractats per fer
l'escenari/espai escènic. Mentre el públic entra en una habitació, els actors i tècnics 'fora
d'escena' han de moure les pantalles per formar diferents espais per tal que el drama
narratiu flueixi mentre crea el desplaçament de les realitats inherents a la historia I sorprèn
al públic.